close icon

Zaloguj się

MAM JUŻ KONTO W SKLEPIE

Adres email
Hasło


Nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się

CHCĘ ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM SKLEPU

Imię *
Nazwisko *
Adres email *
Hasło *
Powtórz hasło *

* Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem i akceptuję jego warunki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją zamówień, zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznejRegulamin

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne


1. Właścicielem sklepu pod adresem bolecki.pl jest:
Firma Bolecki, Bartłomiej Stróżyński
Ul Żwirki i Wigury 24
32-650 Kęty
NIP 549-212-12-25
REGON 120398573

kup@bolecki.pl
office@bolecki.pl
Tel +48 503-064-713
 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorcy korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Ostatnia zmiana w regulaminie miała miejsce 2.11.2019.

 

§ 2 Definicje

 
1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2.    ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca​ działalność gospodarczą pod nazwą
Firma Bolecki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
549-212-12-25, REGON 120398573
3.    Klient- ogólne pojęcie określające każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.    Klient Krajowy​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu z terorytorium Polski.
5.    Klient Zagraniczny- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu gdzie Zamówienie ma być dostarczone poza granice Polski, lub dokonuje płatności przelewem zagranicznym bądź systemem PayPal.
6.    Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
7.    Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym bolecki.pl
8.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9.    Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
10.    Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
11.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
12.  Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
13.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
14.  Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
15.  Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
16.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
17. Podmiot współpracujący - firma zewnętrzna posiadający asortyment sklepu, która może zrealizować wysyłkę zamówienia.
 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 
1.    Adres Sprzedawcy: Firma Bolecki, ul Żwirki i Wigury 24, 32-650 Kęty.
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: kup@bolecki.pl
3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 48-503-064-713   
4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 08 1140 2004 0000 3302 4789 6570
5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-18, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 

§ 4 Informacje ogólne

 
1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu.
2.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3.  Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Faktura zostanie wysłana na adres email podany podczas składania zamówienia lub rejstracji konta.
 

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 
1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych widocznych jako obowiązkowe, które umożlwiają dostarczenie zakupionych przedmiotów,
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Zamówienia można składać że sklep bolecki.pl dodając produkty do koszyka i postępując zgodnie z informacjami na stronie sklepu.
3. Zamówienia można składać bez konieczności posiadania Konta, jednak do realizacji zamówienia konieczne jest podanie wszystkich niezbędnych, oraz zgodnych z prawdą danych.
4. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu +48 503-064-713. Są one przyjmowane są w ramach możliwości w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 9-14

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność przelewem na konto 
Sprzedawcy2. Dostawa.
a. Wysyłka zamówienia na terenie Polski realizowan jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/UPS/FedEx/DHL lub Paczkomatów InPost. Koszt wysyłki jest zależny od formy płatności i wynosi:

- 12 PLN w przypadku płatności z góry i wysyłki Zamówiena paczkomatem InPost. 
- 17 PLN w przypadku płatność z góry, oraz przesyłki
DPD/UPS/FedEx/DHL
- 24 PLN w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki DPD/UPS/FedEx/DHL

b. Klient może dowolnie wybrać formę wysyłki, jednak sklep nie ma obowiązku użycia wskazanego przez Klienta przewoźnika.
c. Odbiór osobistyjest bezpłatny, jednak możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.

3. Klienci Zagraniczny:
a. Nie ma możliwości zamówienia przesyłki pobraniowej.
b. 
Koszt przesyłki poza granice Polski jest ustalany idywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz kodu pocztowego, Klient Zagraniczny powien ustalić ten koszt ze Sklepem przez złożeniem zamówienia. 
c. Zobowiązany jest do płatności z góry (Przelew na konto lub PayPal).
d. Docelową walutą płatności jest PLN (jeśli przed zakupem nie zostało to ustalone inaczej). Klient zagraniczny zobowiazuje się także do pokrycia wszelkich kosztów związanych z płątnością (np prowizja banku lub systemu PayPal)

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 
1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu, oraz jego potwierdzeniu przez sklep.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz możliwie szybko przyjmuje Zamówienie do realizacji lub w uzasadnionych przypadkach je anuluje- np niezgodność stanu magazynowanego na stronie ze stanem rzeczywistym, podanie błędnych danych kontaktowych. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta: 
a.    Płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b.    Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. Odbioru osobistego, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności podczas odbioru zamówionego towaru lub wcześniejszym jego opłaceniu. W przypadku przedpłaty Zamówienie zostanie wydane jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu

4.    Terminu dostawy Produktu do Klienta, tj przekazanie go przewoźnikowi lyb przygotowanie do odbioru osobistego- o ile na stronie produkty nie zaznaczono inaczej wynosi 72 godziny i liczy się w następujący sposób:
a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnościz góry - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub od dnia następnego jeśli uznanie nastąpiło po godzine dwunastej.
b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub odbioru osobistego– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, lub od dnia następnego jeśli zamówienie zostało przyjęte po godzine dwunastej.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami, pokrywając kolejne koszty dostawy lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. W przypadku niedostępności produktu Klient zostaje o tym fakcie poinformowany możliwie szybko. W takim przypadku klient może zrezygnować z zamówienia, oczekiwać na skompletowanie pełnego Zamówienia lub zakupić tylko aktualnie dostępne elementy zamówienia. Sklep sprawdzi także możliwość wysyłki Zamówienia przez Podmiot współpracujący i powiadomi klienta jeśli możliwa będzie taka forma realizacji Zamówienia, oraz wskaże kto jest Podmiotem współpracującym. Jeśli Klient wyrazi zgodę na taki sposób realizacji Zamówienia, do Podmiotu współpracującego zostaną przekazane dane niezbędne do jego realizacji. Klienta wciąż pozostanie związany Umową kupna ze Sklepem, nie będzie go wiązać nowa umowa z Podmiotem współpracującym. 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 
1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Na zwrot zakupionego towaru ma kolejne 14 dni.
2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktu Konsumentowi.
3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej, najlpeij na adres e-mail Sprzedawcy, który w ciągu doby potwierdzi zgłoszenie. W przypadku braku potwierdzenia, Konsument powinien skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Konsument powinien zachować potwierdzenie wysłania oświadczenia. Oświadczenie nie musi mieć konkretnej formy, może być dokonane za pośrednictwiem formularza POBIERZ FORMULARZ, lub załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
6. Konsument dostarcza do sprzedawcy towar na własny koszt oraz odpowiedzialność.
7. Jeśli konsument nie uzgodni ze sprzedawcą inaczej, to poniesione przez niego koszty zostaną zwrócone w terminie 14 dni takim samym sposobem jakim zostały wpłacone na rzecz Sprzedawcy. W przypadku płatności pobraniowych, Kupujący w treści oświedczenia wskazuje rachunek bankowy na jaki ma zostać dokonany zwrot płatności.
9. Sprzedawca zwraca koszt zakupionych przedmiotów i najtańszej formy wysyłki dostępnej w sklepie. Dodatkowo zwracana kwota może zostać pomniejszona jeśli Kosnument użytkował zwracany przedmiot w sposób wykraczający ponad niezbędny do sprawdzenia jego cech, co spowodowało obniżenie jego wartości.
10. Konsumentowi nie przysługuje możliwość odstąpienia od zakupu treści cyfrowych, jeśli świadczenie zakupionych usług nastąpi przed oświadczeniem  Konsumenta o odstąpieniu od zakupu. Tyczy się to w szczególności abonamentu na dostęp do platformy ekotlownia.
 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji z tytułu gwarancji lub w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. 
3. Reklamację należy zgłosić telefonicznie lub meilowo na podane w niniejszym Regulaminie dane Sprzedawcy. 

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 
1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
c.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 
1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 

§ 14 Postanowienia końcowe

 
1.           Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez konieczności powiadamiania wszystkich zarejestrowanych użytkowników
2.           W sprawach nieuregulowanych        w         niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
3.           Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/​ .​


Polityka prywatności serwisu bolecki.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma Bolecki, Bartłomiej Stróżyński z siedzibą w 32-650 Kęty, ul Żwirki i WIgury 24. NIP 549-212-12-25 REGON 120398573

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” .
c) poprzez obserwacje ruchu na stronie.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione innym podmiotom niż te które są niezbędne do realizacji Zamówienia

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


Polityka plików "cookies" serwisu bolecki.pl

  1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.